Dordrecht

Nieuwsberichten uit Dordrecht vindt u onder de algemene informatie over de Dordtpas.


Uw kind zit/gaat naar het Voorgezet Onderwijs (VO). Dan kunt u de volgende aanvragen doen:

VO budget aanvragen van €200 naar €500

 • Het budget wordt verhoogd met 300 euro.
 • Eerdere uitgaven worden automatisch van deze verhoging afgetrokken.
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
  Bij dit aanvraagformulier moet u het bewijs van inschrijving van het Voortgezet Onderwijs uploaden.
 • Klik hier om het VO budget aan te vragen

Extra Leergeld Budget aanvragen €290
Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

 • Maximaal €290 voor kinderen in het voortgezet onderwijs.
 • Het aangevraagde budget kan alleen gebruikt worden voor de categorie waar u de aanvraag voor heeft ingediend.
 • Als u meerdere categorieën aanvraagt, dan moet u per categorie aangegeven welk bedrag u aanvraagt (totaal maximaal €290).
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
 • Klik hier om het extra Leergeld budget aan te vragen

 

Uw kind zit op het Basisonderwijs. Dan kunt u de volgende aanvragen doen:

Extra Leergeld-budget aanvragen €75
Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

 • Maximaal €75 voor kinderen in het basisonderwijs.
 • Het aangevraagde budget kan alleen gebruikt worden voor de categorie waar u de aanvraag voor heeft ingediend.
 • Als u meerdere categorieën aanvraagt, dan moet u per categorie aangegeven welk bedrag u aanvraagt (totaal maximaal €75).
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
 • Klik hier om het extra Leergeld budget aan te vragen

 


 

Maximale bedragen Dordtpas

 • Maximaal €300 kan aan een computer, laptop of tablet besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.
 • Kinderen op het basisonderwijs kunnen geen computer, laptop of tablet aanvragen.
 • Maximaal €100 (basisschool) of €150 (voortgezet onderwijs) kan aan sportspullen besteed worden.
 • Maximaal €150 (basisschool) of €250 (voortgezet onderwijs) kan aan een fiets besteed worden.
 • Maximaal €100 kan aan schoolspullen besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.
 • Kinderen op het basisonderwijs kunnen geen schoolspullen aanvragen.

 


 

Sportplezier voor 4 tot 9 jarigen

7 juni 2022

Heeft u een kind tussen de 4 tot 9 jaar? En voelt uw kind zich niet prettig bij bestaande sportclubs? Mogelijk is uw kind snel overprikkeld en heeft meer structuur en begeleiding nodig. Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom start Monkey Moves in Dordrecht met proeflessen op 15 juni speciaal voor deze kinderen. 

Sommige kinderen vinden het niet prettig om in grote groepen te sporten. Ze hebben meer behoefte aan structuur, aandacht en begeleiding. Hierdoor stoppen kinderen soms met het sporten bij de bestaande sportclubs.

Pilot lessen van start
Als u dit herkent en uw kind(eren) sportplezier gunt, kunt u ze aanmelden voor de Monkey Moves sportlessen in Dordrecht. Deze starten op 15 juni met 1 of 2 kleine groepen van 6 tot maximaal 8 kinderen. Uw kind kan dan 4 weken lang kennismaken met verschillende sporten. Vakdocent Johan en stagiair Sjaak verzorgen de lessen. Daarnaast mag u als ouder bij de les blijven en eventueel meehelpen.

Monkey Moves
Monkey Moves is een nationale multisportaanbieder die ook in Dordrecht actief is. Ze helpen kinderen om hun brede motorische vaardigheden te ontwikkelen. Via deze speciale proeflessen kunnen kinderen die snel overprikkeld raken kennismaken met het sporten bij Monkey Moves.

Aanmelden en informatie
Meld uw kind(eren) aan door een e-mail te versturen aan johan@monkeymoves.nl. Voor meer algemene informatie over Monkey Moves Dordrecht gaat u naar https://monkeymoves.com/regio/dordrecht/. Bij voldoende belangstelling starten vanaf september nog meer Monkey Moves lessen specifiek voor deze doelgroep.

 


 

Leergeld Drechtsteden laat ook kinderen uit Dordrecht meedoen

3 mei 2022

In 2021 is de samenwerking met de Dordtpas gecontinueerd. Leergeld heeft voor 33 Dordtse kinderen verstrekkingen geregeld ter waarde van ca € 8.700 bij organisaties die niet waren aangesloten bij de Dordtpas. Deze verstrekkingen zijn door Leergeld verrekend met de Dordtpas van de desbetreffende kinderen.

Daarnaast werden 2.670 verzoeken gedaan om het budget op de Dordtpas aan te vullen, dan wel op te hogen. Dit ophogen vanwege de overgang van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.